DIY Financial Plan Series Pengurusan Kewangan Peribadi

DIY Financial Plan : Membina Peta Kewangan (Siri 5)

Membina Peta Kewangan.

Segala matlamat kewangan anda akan lebih mudah dilihat dan dirancang sekiranya ia diplotkan dalam satu “timeline” kehidupan anda.

Ini penting untuk anda merangka susun atur hidup anda berserta keperluan kehidupan dan merancang keperluan kewangan yang terbabit dengan keperluan kehidupan itu.

Contoh peta kewangan seperti di bawah.

PetaKewangan