Perbincangan Korporat Kerajaan & Swasta

Seminar Awam
Modul Institusi Pendidikan untuk Staf & Graduan
Perbincangan Korporat Kerajaan & Swasta
 1. Analisa Penyata Kewangan
 2. Mengenalpasti Matlamat Kewangan
 3. Merancang Belanjawan
 4. 'Protect Your Wealth!'
 5. Penubuhan Tabung Kecemasan
 6. Gandakan Wang Anda!
 7. 'Keep Calm, Retire Rich'
 8. Perancangan Zakat & Cukai
 9. Rancangan Pendidikan Anak
 10. Strategi Bebas Hutang
 11. Cipta Legasi