DIY Financial Plan Series Pengurusan Kewangan Peribadi

DIY Financial Plan : Matlamat Kewangan (siri 4)

Matlamat kewangan perlu ditetapkan seawal mungkin dalam membina pelan kewangan yang lengkap. Tanpa matlamat, kita tidak terarah melakukan sesuatu. Tanpa matlamat, kita tidak tahu progres kita. Tanpa matlamat, kita tidak boleh jadi kaya dan bebas kewangan.

Matlamat boleh dikategorikan kepada tiga jenis iaitu Jangka Pendek, Jangka Sederhana dan Jangka Panjang.

•Jangka Pendek ( < 3 tahun)

•Tabung kecemasan

•Beli kereta

•Berkahwin

•Melancong

•Jangka Sederhana ( 3-10 tahun)

•Beli rumah

•Mulakan perniagaan

•Pelaburan (tambah aset)

•Jangka Panjang ( > 10 tahun)

•Dana persaraan

•Pendidikan anak-anak

•Pelaburan (tambah aset)

matlamat kewangan